Taller del plan económico y financiero

El taller del plan económico y financiero tiene una duración de 12 horas.

El taller del plan económico y financiero pretende formar a nuevos emprendedores para la elaboración de su plan de empresa.

El contenido es el siguiente:

ÍNDEX

1.Concepte

2.Fonts de finançament per emprenedors:
Diferents fórmules financeres i elecció de la forma més adient

3.El pla d’inversió inicial: despeses d’immobilitat
i despeses d’explotació. Elaboració del pla d’inversions

4.Elaboració del compte de resultats

5. Elaboració del Pla de tresoreria

6. El punt d’equilibri o llindar de rendibilitat: càlcul del punt d’equilibri o llindar de
rendibilitat

7.Formes jurídiques

8. Emissió d’una factura de forma correcta

9. Consell fiscals

10.Obligacions fiscals a l’hora de contractar un treballador extern

11.Capitalització de l’atur: consideracions fiscals

12.Webs i telèfons d’interès

13. Novetats fiscals 


· Contacta:
FERRANSA ASESORES

· Web:
Asesoria y gestoria en Sant Feliu de Llobregat

×