Taller del plan económico y financiero

Taller del plan económico y financiero

El taller del plan económico y financiero tiene una duración de 12 horas.

El taller del plan económico y financiero pretende formar a nuevos emprendedores para la elaboración de su plan de empresa.

El contenido es el siguiente:

ÍNDEX

1. Concepte.

2. Fonts de finançament per emprenedors: Diferents fórmules financeres i elecció de la forma més adient.

3. El pla d’inversió inicial: despeses d’immobilitat i despeses d’explotació. Elaboració del pla d’inversions.

4. Elaboració del compte de resultats.

5. Elaboració del Pla de tresoreria.

6. El punt d’equilibri o llindar de rendibilitat: càlcul del punt d’equilibri o llindar de rendibilitat.

7. Formes jurídiques.

8. Emissió d’una factura de forma correcta.

9. Consell fiscals.

10. Obligacions fiscals a l’hora de contractar un treballador extern.

11. Capitalització de l’atur: consideracions fiscals.

12. Webs i telèfons d’interès.

13. Novetats fiscals.


· Contacta:
FERRANSA ASESORES

· Web:
Asesoria y gestoria en Molins de Rei.

×